Pozůstalostní péče

Pozůstalostní péče

Projekt Podpora rodičů po ztrátě dítěte a podpora pozůstalých sourozenců; v návaznosti na koncepci dětské paliativní péče je určený profesionálům, kteří pečují o děti s život omezujícím nebo život ohrožujícím onemocněním.

Cílem projektu je Posílit kompetence odborníků pro poskytování péče pozůstalým rodinám, ve kterých zemřelo dítě.

Poskytnutí profesionální odborné pozůstalostní péče je součástí koncepce dětské paliativní péče. Projekt podpoří získávání a prohloubení znalostí a dovedností odborníků v oblasti péče o rodiny, které prožívají ztrátu dítěte a vytvoří doporučené postupy v poskytování odborné péče. V rámci projektu budou vydány dvě odborné publikace. Zároveň bude vytvořen a proškolen pilotní lektorský tým a realizovány dva pilotní kurzy pro odborníky: Podpora rodičů po ztrátě dítěte a Podpora pozůstalých sourozenců a dalších blízkých. Na tvorbě a realizaci projektu se budou podílet i pozůstalí rodiče.

Projekt jsme zahájili podpisem smlouvy dne 21. 10. 2022 s donátorem, jímž je Nadace rodiny Vlčkových.

Jsme připraveni zmapovat situaci pozůstalostní péče v dětské paliativní péči u nás formou dotazníkového šetření.

Projektová manažerka:
Zdenka Volavá
zdena@dlouhacesta.cz
volava.dlouhacesta@gmail.com

Projekt v čase:

listopad 2022 oslovování organizací zabývajících se dětskou paliativní péčí hospice, nemocnice, domácí péče
listopad 2022 finalizace tvorby dotazníku pro šetření projektový tým
listopad 2022 průzkum - rozesílání dotazníku odborníkům a pozůstalým rodičům
prosinec 2022 vyhodnocení dotazníkového šetření projektový tým
leden 2023 příprava pilotních kurzů lektorský tým
leden-únor 2023 finalizace pracovního sešitu ke kurzům lektorský tým + grafik
únor-březen 2023 příprava dotisku publikace Poradenství pro pozůstalé autorka publikace Naděžda Špatenková + nakladatelství Grada
únor-březen 2023 finalizace nové publikace a příprava tisku této publikace Truchlení dětí a dospívajících autorka publikace Naděžda Špatenková + nakladatelství Grada
duben 2023 finalizace přípravy pilotních kurzů projektový tým
květen 2023 dvoudenní kurz Podpora rodičů po ztrátě dítěte Praha, pro 16 odborníků
květen 2023 dvoudenní kurz Podpora pozůstalých sourozenců Praha, pro 16 odborníků
červen-srpen 2023 evaluace kurzů projektový tým
září 2023 kulatý stůl - odborníci, projektový tým, mentoři projektu Praha
říjen 2023 zpracování výstupů projektu tisková zpráva
listopad-prosinec 2023 redefinování potřeb profesionálů v pozůstalostní péči, závěry, doporučení, výstupy pro udržitelnost projektu, ukončení projektu

projektový tým

závěrečná zpráva

Tento projekt je financován z Nadace rodiny Vlčkových

2024 © Dlouhá cesta, z. s. | Webdesign Fenomen | Redakce FenomioFlow