Laická a odborná pomoc

V oblasti laické pomoci poskytujeme koordinovanou podporu prostřednictvím dobrovolníků - laických poradců - rodičů či sourozenců s vlastní životní zkušeností. Spolupracujeme s dobrovolníky z celé ČR a v rámci projektu Nejste sami je propojujeme s novými rodiči či dalšími blízkými..

Tak je možné sdílet vše, co prožíváte a o čem je těžké mluvit s nejbližšími, s někým, kdo podobnou situaci prožil, zpracoval a žije dál smysluplný a plnohodnotný život. Do projektu je zapojeno 25 dobrovolníků – laických poradců - z celé České republiky. Laičtí poradci jsou rodiče nebo sourozenci, kteří mají vlastní zkušenost s úmrtím dítěte v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny a pomáhají dalším pozůstalým rodičům či dalším blízkým. Všichni dobrovolníci procházejí speciálním školením, vstupními testy a pracují pod supervizí. Úkolem laických poradců je:

  • vyslechnout, soucítit a sdílet zármutek
  • pomoci pochopit zármutek a truchlení nad smrtí dítěte jako proces, který má své fáze a zákonitosti
  • poradit s praktickými záležitostmi

Koordinátor laické podpory - Jana Horáková, nejstesami@dlouhacesta.cz, tel. 721 288 215 (denně od 9 do 18 hodin tel. nebo sms - ozveme se)


Naše činnost je založena především na vzájemné podpoře lidí s podobným životním příběhem a na principu laické pomoci. Zároveň, v případě potřeby, zajišťujeme odborné poradenství pro pozůstalé rodiče a blízké, které poskytujeme v poradně v Praze, případně po domluvě ve spolupráci s odborníky po celé ČR.

V úvodní konzultaci vám pomůžeme zformulovat, jaký druh a forma odborné pomoci by vám těžkou situaci usnadnila. Zjistíme její dostupnost a kontakt na odborníka. Úvodní konzultaci lze po domluvě uskutečnit osobně, telefonicky, písemně nebo po skypu.

Druhy a příklady nejčastěji využívané odborné pomoci:

  • Krizová intervence - podpora bezprostředně či krátce po události.
  • Poradenství pro pozůstalé rodiče, sourozence, prarodiče - provedení procesem zármutku a truchlení i v delším odstupu od události.
  • Psychologické konzultace či psychoterapie - terapie komplikovaných reakcí a traumatu.
  • Sociálně-právní poradenství - orientace v sociálním a právním systému, náhrady nemajetkové újmy pozůstalým v případě tragických událostí.
  • Duchovní podpora - provedeni procesem zármutku a truchlení s křesťanskou dimenzí.

Kontakt pro domluvení úvodní konzultace - Zdena Volavá, zdena@dlouhacesta.cz, tel. 606 764 762

2024 © Dlouhá cesta, z. s. | Webdesign Fenomen | Redakce FenomioFlow