Doporučení pro okolí

Když zemře dítě, v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny, většinou se ten, kdo chce rodině pomoci, cítí bezmocný. Marně hledá slova i skutky. Žádné univerzální rady, které by zmírnily bolest rodičů a členů rodiny, bohužel neexistují. Při prvním kontaktu proto stačí krátká a upřímná věta, například: „Moc mě to mrzí, je mi to tak líto" a tiché objetí. Nebojte se plakat.

  • Určitě neříkejte:

„Vím, jak se cítíš", pokud jste takovou situaci sami nezažili.
„Život jde dál" - rodiče, kterým zemře dítě, mají pocit, že v té chvíli pro ně život skončil.
„Bude líp, uvidíš, to chce čas" - rodiče to nezajímá ani tomu nevěří.
„Asi to tak mělo být"
„Můžete mít další dítě" - rodiče chtějí v dané situaci jen to dítě, které ztratili.

  • Vyvarujte se rad:

Měl-a bys už.... přestat plakat, začít chodit mezi přátele, přestat se trápit a vzpomínat(!!!), začít znovu žít.... Okolí má někdy snahu rodiče „tahat" ze zármutku. Oni však potřebují prostor a čas pro svůj zármutek, potřebují si ho odžít a potřebují mít někoho nablízku, kdo jim bude trpělivě naslouchat.

  • Naslouchejte a mějte pochopení, členové pozůstalé rodiny mohou být plni vzteku, výčitek, někdy i nenávisti.
  • Pokud cítíte, že chtějí mluvit, ptejte se jich, jak se to stalo, naslouchejte. Nehodnoťte, nesrovnávejte.
  • Stahněte si brožurku Malý průvodce pro přátele a blízké
  • Nabídněte praktickou pomoc - s pohřbem, vařením, úklidem, hlídáním a zabavením dalších dětí v rodině... Zařiďte, doneste, ukliďte, pohlídejte, pomoc nabízejte opakovaně, přestože rodiče vaši pomoc možná odmítnou nebo se nevyjádří.
  • Buďte trpěliví a pochopte, pokud vám nezvedají telefony a odmítají pomoc i jakoukoli formu komunikace.
  • Nebojte se mluvit o zemřelém dítěti, sdílet vzpomínky, časem se z bolestných stanou láskyplné.
  • Vzpomeňte si na dítě, kdykoli bude mít výročí, rodiče to velmi ocení.
  • Pokud se vaše kamarádka, či známá vrátí domů z porodnice bez miminka, nedělejte, jako že se nic nestalo. Vše výše uvedené platí stejně, jako by jí zemřelo starší či dospělé dítě.

 

Podpůrná brožurka Malý průvodce pro přátele a blízké okolí ke stažení...

2024 © Dlouhá cesta, z. s. | Webdesign Fenomen | Redakce FenomioFlow