Nejste sami - laické poradenství

V rámci laické pomoci nabízíme koordinovanou podporu prostřednictvím dobrovolníků - laických poradců - rodičů či sourozenců s vlastní životní zkušeností. Spolupracujeme s dobrovolníky z celé ČR a v rámci projektu Nejste sami je propojujeme s novými rodiči.

Projekt Nejste sami je založen na principu sdílení vlastní zkušenosti s někým, kdo podobnou situaci prožil, zpracoval a žije dál smysluplný a plnohodnotný život. Do projektu je zapojeno 25 dobrovolníků – laických poradců - z celé České republiky. Laičtí poradci jsou rodiče, kteří mají vlastní zkušenost s úmrtím dítěte v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny a pomáhají dalším pozůstalým rodičům. Všichni dobrovolníci procházejí speciálním školením, vstupními testy a pracují pod supervizí. Úkolem laických poradců je:

  • vyslechnout, soucítit a sdílet zármutek
  • pomoci pochopit zármutek a truchlení nad smrtí dítěte jako proces, který má své fáze a zákonitosti
  • poradit s praktickými záležitostmi

Laickým poradcem se rodič či dospělý sourozenec může stát po splnění následujících podmínek: je minimálně 13 měsíců od úmrtí dítěte, projde psychotesty a pohovorem s naší odbornou garantkou, psycholožkou Ilonou Špaňhelovou. Poté absolvuje vzdělávání vycházející z publikace Poradenství pro pozůstalé. Projde-li celým naším systémem výběru a proškolení, je zájemce zařazen do naší databáze a stává se součástí koordinované pomoci napříč celou republikou.

Koordinátorka: Jana Horáková, nejstesami@dlouhacesta.cz

2024 © Dlouhá cesta, z. s. | Webdesign Fenomen | Redakce FenomioFlow