Lidé

Většina z nás jsme rodiči s vlastní zkušeností ztráty dítěte v rodině.

Laickou podporu poskytujeme pod odbornou garancí a supervizí, proškoleni v tématu podpory pozůstalých a v souladu s etickým kodexem.

Odbornou podporu a vedení organizace zajišťujeme nevelkým týmem s profesionální odpovědností a zázemím.

Našimi hlavními hodnotami jsou RESPEKT, DISKRÉTNOST, LASKAVOST, POCTIVOST.

Rada spolku: Mgr. Zdena Volavá, Bc. Lucie Burdová, Ing. Jana Horáková

Revizorka: Jarmila Marková

Koordinace projektů:

Jana Horáková - Nejste sami - laické poradenství.
Anna Kodríková - Prázdná kolébka
Dagmar Rýdlová - Tvůrčí psaní, Haiku, Výstava
Zdenka Volavá - Svépomocná setkání, Zapalme svíčku
Irena Hrabincová - supervize

Poradenství, konzultace, intervence:

Ilona Špaňhelová - psychologické konzultace, supervize.
Pauline Ivanyi - psychologické konzultace, poradenství pro pozůstalé.
Zdenka Volavá - poradenství pro pozůstalé, členka Asociace poradců pro pozůstalé.
Naděžda Špatenková - odborná garance projektů pozůstalostní péče.

Dobrovolníci: Do naší činnosti je zapojeno a pomáhá nám přibližně 50 dobrovolníků.

Odborná garantka činnosti spolku: Ilona Špaňhelová - psycholožka 

Externí spolupracovníci: Spolupracujeme s psychology, krizovými interventy, poradci pro pozůstalé, právníky a dalšími pomáhajícími profesemi po celé ČR.

2024 © Dlouhá cesta, z. s. | Webdesign Fenomen | Redakce FenomioFlow