Smrt kamaráda při vertikálních sportech

Desatero pro účastníky expedice

Tento text vznikl v roce 2012. Cílem je sdílet zkušenosti z mimořádné situace, kde při zahraniční expedici zahynul jeden člen, a expedice neměla možnost předčasného návratu. Desatero zpracovali Mgr. Zuzana Pochylá a Michal Kůra z České asociace canyoningu, konzultacemi přispěly Ing. Dagmar Rýdlová, členka o. s. Dlouhá cesta, a PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., odborná garantka Psychosociálního intervenčního týmu ČR. Text je volně šiřitelný a dostupný v elektronické formě.

  1. V souvislosti s úmrtím zajistit nezbytně nutné organizační věci (ohledání, transfer, výpověď o události záchranářům, případně policii).
  2. Nechat volný průběh emocím. Slzy, pláč, zlost, smutek, beznaděj …tak, jak kdo potřebuje.
  3. Vycházet si vstříc, být si oporou; každý potřebuje něco jiného, někdo o události mluvit,někdo být sám a v tichu vzpomínat.
  4. Snažit se o návrat k běžným denním zvyklostem, k řádu skupiny, k naplánovanýmčinnostem, případně k náhradnímu plánu, aby se myšlenky aspoň zčásti přivedly k realitě.
  5. Společně rozhodnout o dalších krocích a rozdělit si nutné úlohy – kdo informuje rodinu zemřelého, kdo zajistí komunikaci s úřady nebo vyšetřujícími orgány, kdo dohlédne na běžné denní fungování ve skupině…
  6. Komunikovat s pozůstalými, pravdivě a otevřeně hovořit o události a zodpovědět jejich otázky, pokud jakékoliv mají.
  7. Zúčastnit se posledního rozloučení se zemřelým a podpořit svojí přítomností rodinu zemřelého i ostatní pozůstalé. Ale také přijmout, když rodina bude odmítavá. A nenechat se odradit pro bod 8/.
  8. Udržovat kontakt s rodinou zemřelého do budoucna a projevit jim sounáležitost a podporu, případně i konkrétní (např. finanční) pomoc (pokud ji potřebují).
  9. Zavést nové rituály, které umožní společnou vzpomínku na zemřelého pro všechny zúčastněné (pamětní deska, společná setkání, výročí, sdílené aktivity).
  10. Pokud to jde, označit viditelně místo, které je životu nebezpečné. Hledat nové poznatky, které mohou zlepšit bezpečnost vertikálních sportů, a zviditelnit je i pro ostatní.

!!! Nedílnou součástí přípravy na expedici musí být i kvalitní pojištění!!!

2024 © Dlouhá cesta, z. s. | Webdesign Fenomen | Redakce FenomioFlow