Podpůrné projekty

Prázdná kolébka
Pozůstalostní péče
Barevný anděl
Svépomocná setkání a pobyty
Zapalme svíčku
Nejste sami
Divadlo a Výstava
Vědomý zármutek
Letní tábor pro sourozence

Prázdná kolébka je projekt,  jehož cílem je podpora a pomoc rodičům (a blízkým příbuzným), kterým zemřelo miminko před porodem, při porodu  nebo krátce po něm.

V rámci projektu dlouhodobě iniciujeme osvětu odborné veřejnosti.

Všechny podpůrné informace a vzpomínkovou část najdete na:
www.prazdnakolebka.cz

 

Projekt Podpora rodičů po ztrátě dítěte a podpora pozůstalých sourozenců; v návaznosti na koncepci dětské paliativní péče je určený profesionálům, kteří pečují o děti s život omezujícím nebo život ohrožujícím onemocněním.

Cílem projektu je Posílit kompetence odborníků pro poskytování péče pozůstalým rodinám, ve kterých zemřelo dítě.

Poskytnutí profesionální odborné pozůstalostní péče je součástí koncepce dětské paliativní péče. Projekt podpoří získávání a prohloubení znalostí a dovedností odborníků v oblasti péče o rodiny, které prožívají ztrátu dítěte a vytvoří doporučené postupy v poskytování odborné péče. V rámci projektu budou vydány dvě odborné publikace. Zároveň bude vytvořen a proškolen pilotní lektorský tým a realizovány dva pilotní kurzy pro odborníky: Podpora rodičů po ztrátě dítěte a Podpora pozůstalých sourozenců a dalších blízkých. Na tvorbě a realizaci projektu se budou podílet i pozůstalí rodiče.

Projekt jsme zahájili podpisem smlouvy dne 21. 10. 2022 s donátorem, jímž je Nadace rodiny Vlčkových.

Jsme připraveni zmapovat situaci pozůstalostní péče v dětské paliativní péči u nás formou dotazníkového šetření.

Projektová manažerka:
Zdenka Volavá
zdena@dlouhacesta.cz
volava.dlouhacesta@gmail.com

Projekt v čase:

listopad 2022 oslovování organizací zabývajících se dětskou paliativní péčí hospice, nemocnice, domácí péče
listopad 2022 finalizace tvorby dotazníku pro šetření projektový tým
listopad 2022 průzkum - rozesílání dotazníku odborníkům a pozůstalým rodičům
prosinec 2022 vyhodnocení dotazníkového šetření projektový tým
leden 2023 příprava pilotních kurzů lektorský tým
leden-únor 2023 finalizace pracovního sešitu ke kurzům lektorský tým + grafik
únor-březen 2023 příprava dotisku publikace Poradenství pro pozůstalé autorka publikace Naděžda Špatenková + nakladatelství Grada
únor-březen 2023 finalizace nové publikace a příprava tisku této publikace Truchlení dětí a dospívajících autorka publikace Naděžda Špatenková + nakladatelství Grada
duben 2023 finalizace přípravy pilotních kurzů projektový tým
květen 2023 dvoudenní kurz Podpora rodičů po ztrátě dítěte Praha, pro 16 odborníků
květen 2023 dvoudenní kurz Podpora pozůstalých sourozenců Praha, pro 16 odborníků
červen-srpen 2023 evaluace kurzů projektový tým
září 2023 kulatý stůl - odborníci, projektový tým, mentoři projektu Praha
říjen 2023 zpracování výstupů projektu  tisková zpráva
listopad-prosinec 2023 redefinování potřeb profesionálů v pozůstalostní péči, závěry, doporučení, výstupy pro udržitelnost projektu, ukončení projektu

projektový tým

závěrečná zpráva

Tento projekt je financován z Nadace rodiny Vlčkových

Barevný anděl  je projekt, ve kterém podporujeme pozůstalé sourozence. Přispíváme k proměně sourozeneckých pokojíčků - prostředí, ve kterém sourozenci žili společně a které tuto smutnou událost připomíná. Smyslem projektu je nejen proměna samotná, ale i udržení vzájemné komunikace mezi sourozenci a rodiči.

Na proměnu pokojíku poskytujeme částku až 30.000 Kč. Částka může být využita např. na novou výmalbu, nábytek či jiné vybavení.  

        Podmínky k účasti v projektu:

 • Věkový limit žijícího sourozence 3 - 18 let.
 • Doba od úmrtí sourozence 1 měsíc až 3 roky.
 • Sourozenci žili v době úmrtí ve společné domácnosti.

Pokud máte o podporu od Barevného anděla zájem, vyplňte a odešlete elektronický dotazník.

 

 

Svépomocná setkání jsou půldenní setkání pozůstalých rodičů, sourozenců či dalších blízkých. Probíhají v průběhu roku na různých místech České republiky.

Cílem svépomocných setkání je:

 • setkávání s lidmi, kteří se vyrovnávají se stejnou bolestnou zkušeností,
 • vzájemné sdílení prožitků, pocitů a uvolnění emocí,
 • poznání, že nejsme s touto bolestnou událostí sami,
 • načerpání energie a inspirace - co pomáhalo ostatním,
 • a mnohdy navázání nových přátelství.

Setkání vedou dobrovolníci Dlouhé cesty (laičtí poradci s vlastní zkušeností ztráty dítěte). Na každém setkání je přítomen odborný garant setkání, který zajišťuje bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné.

Termíny a místa nejbližších svépomocných setkání - prezenčních i online:

12.11.2022 Praha

12.11.2022 Brno

19.11.2022 Ostrava

26.11.2022 Černilov (Hradec Králové) 

Přibližně dva týdny před každým setkáním budou na webu v Aktualitách uveřejněny přesné informace (místo, čas a kontaktní osoba)

Další informace na zdena@dlouhacesta.cz.

 

Na svépomocná setkání navazují svépomocné rekondiční pobytové víkendy. Probíhají 1-2x ročně a je v nich mnohem více prostoru a času na vzájemnou podporu. Vždy je připraven také doprovodný program (cvičení různých druhů, přednášky, arteterapie...).

 

 

Druhá neděle v prosinci je Světovým dnem památky zesnulých dětí. 

Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě, konají se otevřená setkání pozůstalých rodin, přátel a veřejnosti. Svíčky se zapalují obvykle v 19 hodin místního času a tvoří tak virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.

Dobrovolníci Dlouhé cesty a spřátelené organizace připravují a realizují v tento den vzpomínkové akce Zapalme svíčku na různých místech České republiky.  

Letos uctíme památku zesnulých dětí a mladých lidí v neděli 11. prosince 2022.

Vzpomínková pietní místa, kam je možné přijít, zapálit svíčku a zúčastnit se vzpomínkového programu,
a kde vás přivítají naši dobrovolníci:

místo konání bližší umístění čas organizátor kontakt na pořadatele
Brno Konvent U Milosrdných Bratří 16:00 Pauline Iványi, Dagmar Šléglová ve spolupráci s org. Klára pomáhá pauline@ivanyi.cz
Černilov Víceúčelová obřadní síň 19:00 Jana Horáková nejstesami@dlouhacesta.cz
Domažlice Baldov Kaple Nejsvětější Trojice 15:30 Marie Pivoňková mapepi@seznam.cz
Jihlava Kostel sv. Jakuba 17:00 Monika Kastnerová v.ma@atlas.cz
Kraslice  Koncertní sál ZUŠ  18:00 Hana Souhradová h.souhradova@email.cz
Ostrava Kostel sv. Ducha 16:30 Radka Bužgová poradce@mhondrasek.cz
Pelhřimov  Kaple sv. Kříže - Kalvárie 18:00 Veronika Kovářová vercakov@seznam.cz
Praha Kostel Panny Marie Královny Míru 15:00 Eva Součková efca.souckova@seznam.cz
Prostějov Kostel sv. Petra a Pavla (mše sv.) 18:00 Daniela Tobolová tobolova@cmgpv.cz
Švihov Kostel sv. Václava 18:00 Kateřina Černá katy.cerny@gmail.com
Únětice Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16:00 Kateřina Procházková prochazkovak@yahoo.com
Zlín Evangelický kostel  14:30 Marcel Sladkowski sladkowski@seznam.cz
Žďár nad Sázavou Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Zámek 17:00 Zdena Volavá volava.dlouhacesta@gmail.com

 

Vzpomínková místa připravena spolupracujícími organizacemi, kde rovněž proběhne společný program a zapalování svíček:

České Budějovice kostel obětování Panny Marie, Piaristické nám 14:00 Poradna ProStory při Českobuděj. biskupství www.poradna.bcb.cz
Havlíčkův Brod nemocniční kaple 16:00 Hospic Mezi stromy www.hospicmezistromy.cz
Olomouc sv. Kopeček Bazilika Navštívení Panny Marie 15:00 Centrum pro rodinu děk. Olomouc a Dítě v srdci www.olomouc.dcpr.cz
Pardubice Kostel sv. Bartoloměje 18:30 Nadační fond 2P nadacnifond2p.cz
Plzeň kostel U Ježíška 18:00 Plzeňská zastávka www.plzenskazastavka.cz
Praha Modlitebna Farního sboru ČCE v Dejvicích 19:00 ČCE Praha-Dejvice https://dejvice.evangnet.cz
Rumburk Chrám Proměnění Páně 16:00 Pavla Dobešová dobesovapavla@centrum.cz
Sokolov Modlitebna Církve Adventistů sedmého dne 18:30 Hospic sv. Jiří Cheb www.hospicchceb.cz
Určice u Prostějova kostel Sv. Jana Křtitele 15:00 Centrum pro rodinu Prostějov www.prostejov.dcpr.cz
Valašské Meziříčí Evangelický kostel 19:00 Nadační fond Jonášek www.nadacejonasek.cz

Letos se vzpomínková akce bude konat na 23 místech po celé České republice. Vyberte si místo, kam to máte nejblíž a přijďte uctít památku dětí a mladých lidí a vzájemně se podpořit.

Mapa míst konání:

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci laické pomoci nabízíme koordinovanou podporu prostřednictvím dobrovolníků - laických poradců - rodičů či sourozenců s vlastní životní zkušeností. Spolupracujeme s dobrovolníky z celé ČR a v rámci projektu Nejste sami je propojujeme s novými rodiči.

Projekt Nejste sami je založen na principu sdílení vlastní zkušenosti s někým, kdo podobnou situaci prožil, zpracoval a žije dál smysluplný a plnohodnotný život. Do projektu je zapojeno 25 dobrovolníků – laických poradců -  z celé České republiky. Laičtí poradci jsou rodiče, kteří mají vlastní zkušenost s úmrtím dítěte v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny a pomáhají dalším pozůstalým rodičům. Všichni dobrovolníci procházejí speciálním školením, vstupními testy a pracují pod supervizí. Úkolem laických poradců je:

 • vyslechnout, soucítit a sdílet zármutek
 • pomoci pochopit zármutek a truchlení nad smrtí dítěte jako proces, který má své fáze a zákonitosti
 • poradit s praktickými záležitostmi 

Laickým poradcem se rodič či dospělý sourozenec může stát po splnění následujících podmínek: je minimálně 13 měsíců od úmrtí dítěte, projde psychotesty a pohovorem s naší odbornou garantkou, psycholožkou Ilonou Špaňhelovou. Poté absolvuje vzdělávání vycházející z publikace Poradenství pro pozůstalé. Projde-li celým naším systémem výběru a proškolení, je zájemce zařazen do naší databáze a stává se součástí koordinované pomoci napříč celou republikou.

Koordinátorka: Jana Horáková, nejstesami@dlouhacesta.cz 

 

Divadelní představení Budu všude kolem tebe vzniklo ve spolupráci s Divadlem Kampa. Čtyři pozůstalé maminky hrají ve čtyřech příbězích, které přibližují to, co všechno po ztrátě svých dětí prožívaly.

Hra není zdaleka jen o bolesti, zoufalství, smutku a slzách, ale také nabízí lásku, radost, smích a hlavně naději. Důležitou úlohou představení je otevření velikého tabu, kterým je v naší moderní společnosti smrt a ztráta dítěte. 

Výstavu Láskyplné vzpomínky  tvoří fotografie, malby, literární práce našich dětí. Jejím cílem není dojímat a vzbuzovat lítost. Chceme se s láskou podělit o to, co naše děti dělaly rády a dobře. A také připomenout, jak křehký může být i život dítěte... 


Vědomý zármutek - citlivé propojení profesionální podpory a laického sdílení

Pokud jste v rodině prožili událost ztráty dítěte (od perinatálního období až do dospělého věku), jste rodičem, sourozencem či prarodičem dítěte a máte bydliště na území Prahy (nemusí být trvalé), můžete být podpořeni v ojedinělém projektu Vědomý zármutek.

Jedná se o komplexní několikaměsíční podporu, která zahrnuje kombinaci skupinových setkání a individuálních konzultací či terapií.

Projekt probíhal od 1. června 2018 do 31. května 2021.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora
z Evropského sociálního fondu EU.

Milí rodiče,
kteří máte děti školou povinné, jimž zemřel sourozenec. 

Nabízíme pro pozůstalé sourozence LETNÍ TÁBOR!

Ano, takový tábor, na němž se nebudou muset bát, že kluk z oddílu bude mít v nejmenší družině ségru a vašeho klučiny se zeptá "máš tady taky ségru?" Vaše holčička nebude muset řešit, že se jí bude stýskat po bráchovi, s nímž byla na svém prvním táboře; protože tady se bude stýskat všem dětem. Zažije klasický táborový program s celotáborovou hrou, diskotéku i táborák, dobrodružství i vzpomínání. Denně bude přítomen psycholog. Hry a zábava budou vhodně doplněny sdílením, vzpomínkovými aktivitami a se slzičkami se počítá.
Už máme termín a místo: 16.-22. července 2023 na táborové základně DUHA na Třech studních. Malá rekreační obec Tři studně se nachází v srdci Žďárských vrchů, uprostřed republiky.
Začínáme ladit program, personální obsazení, kalkulujeme náklady...

V lednu až únoru 2023 očekávejte bližší informace. Přivítáme na něm děti ve věku 9-16 let. Těšíme se na ně.

Zdena Volavá, koordinátorka a vedoucí tábora