Podpůrné projekty

Prázdná kolébka
Vědomý zármutek
Barevný anděl
Svépomocná setkání a pobyty
Zapalme svíčku
Nejste sami
Divadlo a Výstava

Prázdná kolébka je projekt,  jehož cílem je podpora a pomoc rodičům (a blízkým příbuzným), kterým zemřelo miminko před porodem, při porodu  nebo krátce po něm.

V rámci projektu dlouhodobě iniciujeme osvětu odborné veřejnosti.

Všechny podpůrné informace a vzpomínkovou část najdete na:
www.prazdnakolebka.cz

 

Vědomý zármutek - citlivé propojení profesionální podpory a laického sdílení

Pokud jste v rodině prožili událost ztráty dítěte (od perinatálního období až do dospělého věku), jste rodičem, sourozencem či prarodičem dítěte a máte bydliště na území Prahy (nemusí být trvalé), můžete být podpořeni v ojedinělém projektu Vědomý zármutek.

Jedná se o komplexní několikaměsíční podporu, která zahrnuje kombinaci skupinových setkání a individuálních konzultací či terapií.

Projekt probíhal od 1. června 2018 do 31. května 2021.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora
z Evropského sociálního fondu EU.

Barevný anděl  je projekt, ve kterém podporujeme pozůstalé sourozence. Přispíváme k proměně sourozeneckých pokojíčků - prostředí, ve kterém sourozenci žili společně a které tuto smutnou událost připomíná. Smyslem projektu je nejen proměna samotná, ale i udržení vzájemné komunikace mezi sourozenci a rodiči.

Na proměnu pokojíku poskytujeme částku až 30.000 Kč. Částka může být využita např. na novou výmalbu, nábytek či jiné vybavení.  

        Podmínky k účasti v projektu:

 • Věkový limit žijícího sourozence 3 - 18 let.
 • Doba od úmrtí sourozence 1 měsíc až 3 roky.
 • Sourozenci žili v době úmrtí ve společné domácnosti.

Pokud máte o podporu od Barevného anděla zájem, vyplňte a odešlete elektronický dotazník.

 

 

Svépomocná setkání jsou půldenní setkání pozůstalých rodičů, sourozenců či dalších blízkých. Probíhají v průběhu roku na různých místech České republiky.

Cílem svépomocných setkání je:

 • setkávání s lidmi, kteří se vyrovnávají se stejnou bolestnou zkušeností,
 • vzájemné sdílení prožitků, pocitů a uvolnění emocí,
 • poznání, že nejsme s touto bolestnou událostí sami,
 • načerpání energie a inspirace - co pomáhalo ostatním,
 • a mnohdy navázání nových přátelství.

Setkání vedou dobrovolníci Dlouhé cesty (laičtí poradci s vlastní zkušeností ztráty dítěte). Na každém setkání je přítomen odborný garant setkání, který zajišťuje bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné.

Termíny a místa nejbližších svépomocných setkání - prezenčních i online:

24.9. 2022 Brno, 15.10.2022 online setkání rodičů z Prázdné kolébky (17:00), 19.10.2022 online setkání dospělých pozůstalých sourozenců (18:00), 22.10.2022 Žďár nad Sázavou,  5. 11.2022 Ostrava, 12.11.2022 Praha, 12.11.2022 Brno, 26.11.2022 Černilov (Hradec Králové), 12.12.2022 Zlín

Přibližně dva týdny před každým setkáním budou na webu v Aktualitách uveřejněny přesné informace (místo, čas a kontaktní osoba)

Další informace na dlouhacesta@dlouhacesta.cz.

 

Na svépomocná setkání navazují svépomocné rekondiční pobytové víkendy. Probíhají 1-2x ročně a je v nich mnohem více prostoru a času na vzájemnou podporu. Vždy je připraven také doprovodný program (cvičení různých druhů, přednášky, arteterapie...).

 

 

Druhá neděle v prosinci je Světovým dnem památky zesnulých dětí. 

Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě, konají se otevřená setkání pozůstalých rodin, přátel a veřejnosti. Svíčky se zapalují obvykle v 19 hodin místního času a tvoří tak virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.

Dobrovolníci Dlouhé cesty a spřátelené organizace připravují a realizují v tento den vzpomínkové akce Zapalme svíčku na různých místech České republiky.  

Letos uctíme památku zesnulých dětí a mladých lidí v neděli 12. prosince 2021.

Vzpomínková pietní místa, kam je možné přijít, zapálit svíčku a zúčastnit se vzpomínkového programu:


V těchto místech Vás přivítají naši dobrovolníci:

Brno: Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Brno, Údolní 33 - Vstup do zahrady pouze z nástupní cesty na Špilberk (sousedí s úřadem ombudsmana),od 15:00 do 16:00 hodin. Společné setkání rodičů a blízkých,zapalování svíček, vzkazy na strom vzpomínek.

Černilov (u Hradce Králové): Víceúčelová obřadní síň v Černilově. 19:00 úvodní slovo, motlidba za děti, komponované pásmo hudby a čtených textů, společné zapálení svíček.

Domažlice: Baldov. 14:00 zapalování svíček.

Jihlava: Kostel sv. Jakuba, kaple Panny Marie Bolestné, Lazebnická 54/1. 16:30 - 19:00 zapalování svíček.

Kraslice: koncertní sál ZUŠ Kraslice,18:00 zapalování svíček, společná vzpomínka.

Ostrava: Kostel sv. Ducha v Ostravě Zábřehu, 16:30. (Ve spolupráci s MH Ondrášek)

Pelhřimov: Kaple sv. Kříže - Kalvárie (Ve spolupráci s Oblastní charita Pelhřimov) 18:30 vypuštění lampionu přání dle počasí, zapalování svíček. 

Plzeň: Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš zvaný Kostelík U Ježíška.(Ve spolupráci s Plzeňská zastávka, z.s.) 18:00 ruční výroba svíček, 19:00 společná vzpomínka a krátká ekumenická mše. Hudební doprovod: Petr Merxbauer.

Praha: Kostel Panny Marie Královny míru, Ve Lhotce 36.
15:00 Setkání rodičů a blízkých, 17:00 Koncert Canti di Praga, 18:30 Mše svatá věnovaná památce zesnulých dětí.

Zlín: Kostel Českobratrské církve evangelické, Slovenská 3063. 14:30 h – velký sál kostela: bohoslužba s doprovodem Pěveckého sboru ECHO a zapálením svící. Z bohoslužby je zajištěn přímý internetový přenos: https://youtu.be/vJgzf1aGjSM.

Žďár nad Sázavou: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Žďár II - Klášter (Bazilika minor). 17:00 Mše svatá za zemřelé děti, po mši zapalování svíček.

 

Vzpomínková místa připravena jinými organizacemi:

České Budějovice:  Kostel obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí. 14:00 - 16:00 h. (pořádá Poradna Prostory, BCB.)

Havlíčkův Brod: Nemocniční kaple, od 16:00. Vzpomínkou bude provázet hudba a mluvené slovo. Svíčky k dispozici. (pořádá Mezi stromy, z.s.)

Cheb:

Králíky:Pietní místo rodičů na Hoře Matky Boží v Králíkách. 10:00 h - Mše svatá, 11:00 zapalování svíček pod hlavním schodištěm, kde je pietní socha umístěna. (pořádá Dítě v srdci, z.s.)

Pardubice: Kostel sv. Bartoloměje, nám. Republiky. (pořádá Nadační fond 2P).

 

 

 

Děkujeme všem dobrovolníkům, přátelům, známým a příznivcům, kteří se podílí na tom, aby tento den byl důstojnou vzpomínkou na naše děti.
V rámci laické pomoci nabízíme koordinovanou podporu prostřednictvím dobrovolníků - laických poradců - rodičů či sourozenců s vlastní životní zkušeností. Spolupracujeme s dobrovolníky z celé ČR a v rámci projektu Nejste sami je propojujeme s novými rodiči.

Projekt Nejste sami je založen na principu sdílení vlastní zkušenosti s někým, kdo podobnou situaci prožil, zpracoval a žije dál smysluplný a plnohodnotný život. Do projektu je zapojeno 25 dobrovolníků – laických poradců -  z celé České republiky. Laičtí poradci jsou rodiče, kteří mají vlastní zkušenost s úmrtím dítěte v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny a pomáhají dalším pozůstalým rodičům. Všichni dobrovolníci procházejí speciálním školením, vstupními testy a pracují pod supervizí. Úkolem laických poradců je:

 • vyslechnout, soucítit a sdílet zármutek
 • pomoci pochopit zármutek a truchlení nad smrtí dítěte jako proces, který má své fáze a zákonitosti
 • poradit s praktickými záležitostmi 

 

 

Divadelní představení Budu všude kolem tebe vzniklo ve spolupráci s Divadlem Kampa. Čtyři pozůstalé maminky hrají ve čtyřech příbězích, které přibližují to, co všechno po ztrátě svých dětí prožívaly.

Hra není zdaleka jen o bolesti, zoufalství, smutku a slzách, ale také nabízí lásku, radost, smích a hlavně naději. Důležitou úlohou představení je otevření velikého tabu, kterým je v naší moderní společnosti smrt a ztráta dítěte. 

Výstavu Láskyplné vzpomínky  tvoří fotografie, malby, literární práce našich dětí. Jejím cílem není dojímat a vzbuzovat lítost. Chceme se s láskou podělit o to, co naše děti dělaly rády a dobře. A také připomenout, jak křehký může být i život dítěte...