Podpůrné projekty

Svépomocná setkání
Nejste sami
Letní tábor
Dlouhá cesta festival světla
Zapalme svíčku
Vědomý zármutek
Prázdná kolébka
Pozůstalostní péče
Barevný anděl
Divadlo a Výstava
Pobyty
Pro školy

Svépomocná setkání jsou půldenní setkání pozůstalých rodičů, sourozenců či dalších blízkých. Probíhají v průběhu roku na různých místech České republiky.

Cílem svépomocných setkání je:

 • setkávání s lidmi, kteří se vyrovnávají se stejnou bolestnou zkušeností,
 • vzájemné sdílení prožitků, pocitů a uvolnění emocí,
 • poznání, že nejsme s touto bolestnou událostí sami,
 • načerpání energie a inspirace - co pomáhalo ostatním,
 • a mnohdy navázání nových přátelství.

Setkání vedou dobrovolníci Dlouhé cesty (laičtí poradci s vlastní zkušeností ztráty dítěte). Na každém setkání je přítomen odborný garant setkání, který zajišťuje bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné.

Setkání Prázdné kolébky je určeno rodičům, kterým zemřelo miminko v těhotenství nebo během porodu.

Termíny a místa zimních a jarních svépomocných setkání v roce 2024:

17. 1. 2024 Litoměřice, v 18:30 v Městské knihovně

27. 1. 2024 Brno, ve 14:00 Tř. kpt Jaroše 3

2. 3. 2024 Černilov u Hradce Králové, v 15:00, Spolkový dům 

10. 3. 2024 Rumburk

23. 3. 2024 Brno ve 14:00 Tř. kpt Jaroše 3

17. 4. 2024 Olomouc

25. 4. 2024 Ostrava, v 16:00, MH Ondrášek, Gurťjevova 11

1. 6. 2024 Brno ve 14:00 Tř. kpt Jaroše 3

8. 6. 2024 Praha

Přibližně dva týdny před každým setkáním budou na webu v Aktualitách uveřejněny přesné informace (místo, čas a kontaktní osoba) a taktéž na našem facebooku.

 

 

 

 

 

 

V rámci laické pomoci nabízíme koordinovanou podporu prostřednictvím dobrovolníků - laických poradců - rodičů či sourozenců s vlastní životní zkušeností. Spolupracujeme s dobrovolníky z celé ČR a v rámci projektu Nejste sami je propojujeme s novými rodiči.

Projekt Nejste sami je založen na principu sdílení vlastní zkušenosti s někým, kdo podobnou situaci prožil, zpracoval a žije dál smysluplný a plnohodnotný život. Do projektu je zapojeno 25 dobrovolníků – laických poradců -  z celé České republiky. Laičtí poradci jsou rodiče, kteří mají vlastní zkušenost s úmrtím dítěte v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny a pomáhají dalším pozůstalým rodičům. Všichni dobrovolníci procházejí speciálním školením, vstupními testy a pracují pod supervizí. Úkolem laických poradců je:

 • vyslechnout, soucítit a sdílet zármutek
 • pomoci pochopit zármutek a truchlení nad smrtí dítěte jako proces, který má své fáze a zákonitosti
 • poradit s praktickými záležitostmi 

Laickým poradcem se rodič či dospělý sourozenec může stát po splnění následujících podmínek: je minimálně 13 měsíců od úmrtí dítěte, projde psychotesty a pohovorem s naší odbornou garantkou, psycholožkou Ilonou Špaňhelovou. Poté absolvuje vzdělávání vycházející z publikace Poradenství pro pozůstalé. Projde-li celým naším systémem výběru a proškolení, je zájemce zařazen do naší databáze a stává se součástí koordinované pomoci napříč celou republikou.

Koordinátorka: Jana Horáková, nejstesami@dlouhacesta.cz 

 

TÁBOR 2024 je tady!

Milí rodiče, opatrovníci, kteří máte děti školou povinné

nabízíme pro děti, kterým zemřel někdo blízký, LETNÍ TÁBOR

Tábor je tedy určen dětem a dospívajícím, jimž zemřel někdo blízký - brácha, sestra nebo rodič(e).

Dítě zažije klasický táborový program s celotáborovou hrou na motivy Olympiády, táborák, dobrodružství i vzpomínání. Hry a zábava budou vhodně doplněny sdílením, vzpomínkovými aktivitami a se slzičkami se počítá. Na táboře je přítomna psycholožka.

Dobré důvody, proč přihlásit dítě na náš tábor:

Děti často nedají svůj smutek najevo, ale cítí ho stejně jako dospělí. Nabídneme vašim dětem bezpečné prostředí, ve kterém sice smutek neodstraníme, ale pomůžeme jim ho zpracovávat, projevit a najít radost v životě.

Vaše dítě

 • se setká s dětmi s podobnou zkušeností
 • dostane prostor otevřít se, bez hodnocení
 • zažije přijetí a sounáležitost
 • užije si bezstarostnou zábavu a radost ze hry

Teenageři, kteří mohou trpět nepochopením a dezorientací, mnohdy musí čelit osobním těžkostem a vztahovým kotrmelcům, zde budou mít prostor pro vybití a zklidnění zároveň, ve skupině vrstevníků najdou:

 • prostor pro společné rozhovory a sdílení
 • pohyb, sport, hry, zábavu
 • tvořivé činnosti
 • budování sebedůvěry a důvěry v druhé

Termín: 30. června - 6. července 2024

Místo:   táborová základna DUHA na Třech studních.
Malá rekreační obec Tři studně se nachází v srdci Žďárských vrchů, uprostřed republiky.

Začínat budeme v 16 hodin příjezdem a večer večeří, končit budeme obědem.

Program: Olympijské hry - celotáborová hra plná sportu, dovedností, her fyzických i logických, tvořivých i deskových.

Společné úkoly i samostatné uvažování. Koupání v rybníku, celodenní pobyt v přírodě.

Realizační tým: hlavní vedoucí a zdravotník v jedné osobě, šest vedoucích, psycholožka, dva tvořiví dobrovolníci pro kreativní činnosti. 

Cena tábora: 4.500 Kč 
zahrnuje bohatý program na táboře, ubytování v budově ve vícelůžkových pokojích, stravování 5x denně, pitný režim, pojištění, odměny dětem.

Cena nezahrnuje dopravu na tábor/z tábora. V případě zájmu o sdílenou jízdu propojíme nabídku s poptávkou (více informací v přihlášce). Nabízíme také možnost vyzvednutí dítěte na vlakovém nádraží ve Žďáře nad Sázavou a dopravení autem do tábora na Třech Studních, pokud byste dítě vyslali samotné vlakem. Stanice Žďár nad Sázavou leží na rychlíkové trati Praha - Brno a staví zde rychlíky ČD.

Cena tábora se může snížit, jednáme s dárci o finanční podpoře.

 

Po vyplnění přihlášky Vám zašleme potvrzovací email s platebními údaji a variabilním symbolem.

Tábor musí být uhrazen nejpozději do konce května 2024.

Na tábor vám vystavíme fakturu podle vašich požadavků pro čerpání příspěvku z fondu zaměstnavatele.

Storno podmínky:

Odhlášení dítěte od 1. června do 10. června_ 10 % z ceny tábora

Odhlášení dítěte od 10. června do 16. června_50 % z ceny tábora

Odhlášení dítěte od 17. června do 23. června_75 % z ceny tábora

Odhlášení dítěte po 24. červnu_100 % ceny tábora

Naším společným cílem je, aby si děti odnesly radost z tábora domů
a podělily se o ni s vámi.

Kontaktní osoba: Zdena Volavá, volava.dlouhacesta@gmail.com; T. 606 764 762

 
 
 
 
 
 

Dlouhá cesta festival světla

sobota 3. února 2024 od 9:30 do 20:30 hodin

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Městské divadlo

Den plný přednášek, inspirace, besed a divadla na téma života, smrti a naděje.

Veškeré informace zde: festivaldlouhacesta.cz

Vstupenky k dispozici od 17. 12. 2023.

Vstupné 1100 Kč

 

Druhá neděle v prosinci je Světovým dnem památky zesnulých dětí. 

Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě, konají se otevřená setkání pozůstalých rodin, přátel a veřejnosti. Svíčky se zapalují obvykle v 19 hodin místního času a tvoří tak virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.

Dobrovolníci Dlouhé cesty a spřátelené organizace připravují a realizují v tento den vzpomínkové akce Zapalme svíčku na různých místech České republiky.

Koordinátorem Dlouhé cesty pro projekt Zapalme svíčku je: Hana Souhradová, DiS., tel. 721 132 281, hana.souhradova84@gmail.com

Letos v České republice uctíme památku zesnulých dětí a mladých lidí v neděli 10. prosince 2023 v následujících lokalitách.

 

Vzpomínková pietní místa, kde vás přivítají naši dobrovolníci:

Brno Sál U Milosrdných Bratři, Vídeňská 228/7, 639 00 Brno 16:00 Pauline Iványi (ve spolupráci s organizaci Klára pomáhá) pauline@ivanyi.cz
Černilov Víceúčelová obřadní síň 18:00 Jana Horáková nejstesami@dlouhacesta.cz
Děčín Synagoga Děčín, Žižkova 663/4, 405 02 Děčín 15:00 Jana Majzlíková  
Domažlice - Baldov kaplička, sraz u rybníka U Tří vrb 15:30 Marie Pivoňková  
Jihlava Kostel sv. Jakuba 17:00 Monika Kastnerová v.ma@atlas.cz
Kraslice Koncertní sál ZUŠ 18:00 Hana Souhradová h.souhradova@email.cz
Pelhřimov Kaple sv. Kříže - Kalvárie 18:00 Petra Marynets petra.marynec@centrum.cz
Praha kostel P.Marie Královny Míru, Praha 4, Lhotka 15.00 Eva Součková efca.souckova@seznam.cz
Prostějov Kostel sv.Petra a Pavla 17.30 Daniela Tobolová tobolova.dlouhacesta@gmail.com
Rumburk koncertní sál OA 17:00 Pavla Dobešová  
Švihov Kostel sv. Václava 18:00 Kateřina Černá katy.cerny@gmail.com
Únětice kostel Nanebevzetí P. Marie, Únětice 1 16:00 Katka Procházková prochazkovak@yahoo.com
Varnsdorf chrám Proměnění Páně 14:00 Pavla Dobešová  
Zlín evangelický kostel 14:30 Marcel Sladkowski sladkowski@seznam.cz
Žďár nad Sázavou kostel/ bazilika Nanebevzetí P. Marie, Klášter, Zámek Žďár II 17:00 Zdena Volavá volava.dlouhacesta@gmail.com T. 606 764 762

 

a spřátelené organizace:

Plzeň Kostel U Ježíška 18:00 Plzeňská zastávka plzenskazastavka.cz
Ostrava kostel Navštívení Panny Marie 17:00 MH Ondrášek poradce@mhondrasek.cz
České Budějovice Kostel Obětování Panny Marie 14:00 Poradna Prostory a.polackova@hotmail.com
Havlíčkův Brod nemocniční kaple 16:00 Hospic Mezi stromy poradna@hospicmezistromy.cz T. 728 469 580
Praha Dejvice Motlitebna Farního sboru ČCE v Praze-Dejvicích, Dr. Zikmunda Wintra 746/15, Praha 6 18:00 Českobratrská církev evangelická dejvice@evangnet.cz
Prachatice park u Hospice sv. Jana N. Neumanna, Prachatice 18:30 Hospic sv. Jana N. Neumanna vzdelavani@hospicpt.cz
Pardubice kostel sv. Bartoloměje 18:30 Nadační fond 2P jana.poddana@gmail.com

Mapa míst konání

 

 

 

 

 

 

VĚDOMÝ ZÁRMUTEK - citlivé propojení profesionální podpory a laického sdílení

Pokud jste v rodině prožili událost ztráty dítěte (od perinatálního období až do dospělého věku), jste rodičem, ev. sourozencem zesnulého potomka a máte bydliště na území Pardubického kraje (nemusí být trvalé), můžete být podpořeni v ojedinělém projektu Vědomý zármutek v Pardubickém kraji.

Jedná se o komplexní několikaměsíční podporu, která zahrnuje kombinaci skupinových setkání, individuálních konzultací a terapii v přírodě.

Projekt probíhá od 1. dubna do 31. prosince 2024.

Místo: Vysoké Mýto

Do programu lze vstoupit, pokud jste min. 8 měsíců po ztrátě, neléčíte se s nějakou závislostí (alkohol, drogy), nejste opakovaně hospitalizován(a) a chcete  vědomě činit postupné kroky vpřed, do nového vnímání sebe a světa. Na programu probouzíme emoce a pracujeme s nimi, nabízíme bezpečné prostředí pro sdílení pocitů a myšlenek.

Jste-li sledován(a) psychiatrem a/nebo medikována psychofarmaky, není to překážkou účasti.

Témata, kterým se budeme věnovat:
Práce se vzpomínkami
Vztahy
Sdílení svých příběhů
Vděčnost a naděje
Příroda léčí
Arteterapeutické aktivity

a další

Programem Vás provedou:

Zdena Volavá - průvodkyně truchlením, poradkyně pro pozůstalé rodiče, koučka

Jana Horáková - poradkyně pro pozůstalé rodiče, koordinátorka projektu Nejste sami

Petr Vaněk - divadelní a filmový herec, průvodce Lesní terapií

Irena Hrabincová - psycholožka a supervizorka

Všichni lektoři mají bohaté zkušenosti s vedením programů pro pozůstalé.

 

TERMÍNY SETKÁNÍ (vždy v čase 9 - 16 hodin):

pá 31. 5.

so 8. 6.

so 20. 7.

pá 6. 9.

víkend 13.-15. 9. nebo 20.-22. 9.

pá 18. 10.

so 23. 11.

so 7. 12.

+ termíny individuálních konzultací dle domluvy s poradcem

Projekt Vědomý zármutek je zdarma, účastníci si hradí pouze víkendový pobyt v ceně 4.200 Kč.

Pobyt zahrnuje ubytování, stravování, bohatý program a pomůcky.

Současně s přihláškou vybíráme zálohu na víkend ve výši 2.000 Kč. 

Tento projekt finančně podpořil Pardubický kraj.

Přihláška do programu ZDE

Informace podá:

Zdena Volavá, volava.dlouhacesta@gmail.com tel. 606 764 762

Administrativní podpora: Barbora Tulisová, tulisova.dlouhacesta@gmail.com

 

Prázdná kolébka je projekt,  jehož cílem je podpora a pomoc rodičům (a blízkým příbuzným), kterým zemřelo miminko před porodem, při porodu  nebo krátce po něm.

V rámci projektu dlouhodobě iniciujeme osvětu odborné veřejnosti.

Všechny podpůrné informace a vzpomínkovou část najdete na:
www.prazdnakolebka.cz

 

Projekt Podpora rodičů po ztrátě dítěte a podpora pozůstalých sourozenců; v návaznosti na koncepci dětské paliativní péče je určený profesionálům, kteří pečují o děti s život omezujícím nebo život ohrožujícím onemocněním.

Cílem projektu je Posílit kompetence odborníků pro poskytování péče pozůstalým rodinám, ve kterých zemřelo dítě.

Poskytnutí profesionální odborné pozůstalostní péče je součástí koncepce dětské paliativní péče. Projekt podpoří získávání a prohloubení znalostí a dovedností odborníků v oblasti péče o rodiny, které prožívají ztrátu dítěte a vytvoří doporučené postupy v poskytování odborné péče. V rámci projektu budou vydány dvě odborné publikace. Zároveň bude vytvořen a proškolen pilotní lektorský tým a realizovány dva pilotní kurzy pro odborníky: Podpora rodičů po ztrátě dítěte a Podpora pozůstalých sourozenců a dalších blízkých. Na tvorbě a realizaci projektu se budou podílet i pozůstalí rodiče.

Projekt jsme zahájili podpisem smlouvy dne 21. 10. 2022 s donátorem, jímž je Nadace rodiny Vlčkových.

Jsme připraveni zmapovat situaci pozůstalostní péče v dětské paliativní péči u nás formou dotazníkového šetření.

Projektová manažerka:
Zdenka Volavá
zdena@dlouhacesta.cz
volava.dlouhacesta@gmail.com

Projekt v čase:

listopad 2022 oslovování organizací zabývajících se dětskou paliativní péčí hospice, nemocnice, domácí péče
listopad 2022 finalizace tvorby dotazníku pro šetření projektový tým
listopad 2022 průzkum - rozesílání dotazníku odborníkům a pozůstalým rodičům
prosinec 2022 vyhodnocení dotazníkového šetření projektový tým
leden 2023 příprava pilotních kurzů lektorský tým
leden-únor 2023 finalizace pracovního sešitu ke kurzům lektorský tým + grafik
únor-březen 2023 příprava dotisku publikace Poradenství pro pozůstalé autorka publikace Naděžda Špatenková + nakladatelství Grada
únor-březen 2023 finalizace nové publikace a příprava tisku této publikace Truchlení dětí a dospívajících autorka publikace Naděžda Špatenková + nakladatelství Grada
duben 2023 finalizace přípravy pilotních kurzů projektový tým
květen 2023 dvoudenní kurz Podpora rodičů po ztrátě dítěte Praha, pro 16 odborníků
květen 2023 dvoudenní kurz Podpora pozůstalých sourozenců Praha, pro 16 odborníků
červen-srpen 2023 evaluace kurzů projektový tým
září 2023 kulatý stůl - odborníci, projektový tým, mentoři projektu Praha
říjen 2023 zpracování výstupů projektu  tisková zpráva
listopad-prosinec 2023 redefinování potřeb profesionálů v pozůstalostní péči, závěry, doporučení, výstupy pro udržitelnost projektu, ukončení projektu

projektový tým

závěrečná zpráva

Tento projekt je financován z Nadace rodiny Vlčkových

Barevný anděl  je projekt, ve kterém podporujeme pozůstalé sourozence. Přispíváme k proměně sourozeneckých pokojíčků - prostředí, ve kterém sourozenci žili společně a které tuto smutnou událost připomíná. Smyslem projektu je nejen proměna samotná, ale i udržení vzájemné komunikace mezi sourozenci a rodiči.

Na proměnu pokojíku poskytujeme částku až 35.000 Kč. Částka může být využita např. na novou výmalbu, nábytek či jiné vybavení.  

        Podmínky k účasti v projektu:

 • Věkový limit žijícího sourozence 3 - 18 let.
 • Doba od úmrtí sourozence 1 měsíc až 3 roky.
 • Sourozenci žili v době úmrtí ve společné domácnosti.

Pokud máte o podporu od Barevného anděla zájem, vyplňte a odešlete elektronický dotazník 

nebo kontaktujte koordinátorku projektu Kateřinu Černou, katy.cerny@gmail.com

Donátorem tohoto programu je Nadační fond Jiřího a Michele Stašových, který byl zřízen pod společností Fa RENE.

 

Divadelní představení Budu všude kolem tebe vzniklo ve spolupráci s Divadlem Kampa. Čtyři pozůstalé maminky hrají ve čtyřech příbězích, které přibližují to, co všechno po ztrátě svých dětí prožívaly.

Hra není zdaleka jen o bolesti, zoufalství, smutku a slzách, ale také nabízí lásku, radost, smích a hlavně naději. Důležitou úlohou představení je otevření velikého tabu, kterým je v naší moderní společnosti smrt a ztráta dítěte. 

 

Výstavu Láskyplné vzpomínky  tvoří fotografie, malby, literární práce našich dětí. Jejím cílem není dojímat a vzbuzovat lítost. Chceme se s láskou podělit o to, co naše děti dělaly rády a dobře. A také připomenout, jak křehký může být i život dítěte... 
Výstavu pořádáme ve vhodných prostorách po celé ČR.

Výstava se konala v Nemocnici Jihlava, V městské knihovně Na Jezerce v Praze, v hospicu v Chebu a na dalších místech.

Koordinátorkou výstavy je Dagmar Rýdlová, dasa.rydlova@centrum.cz

Svépomocné rekondiční pobytové víkendy probíhají 1-2x ročně a je v nich prostor a čas na podporu od lektorů i od rodičů navzájem. Vždy je připraven také doprovodný program (cvičení různých druhů, přednášky, duchovní zamyšlení, arteterapie...). Rekondiční víkend není terapeuticky vedený.

Aktuální nabídka:

REKONDIČNÍ VÍKEND pro pozůstalé rodiče

s pěší poutí do kostela svatého Jana Nepomuckého
na Zelené hoře

Termín: 10. - 12. 5. 2024 (u příležitosti Svátku matek)

Místo: Turistická základna DDM ve Skleném u Žďáru nad Sázavou

Společný víkend nabídne kruh sdílení i možnost ztišení, meditaci, ranní cvičení a především pěší pouť do kostela sv. Jana Nepomuckého. Kostel je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Zde pro nás bude připravena mše svatá, obětovaná za všechny pozůstalé matky a za Dlouhou cestu. Katolická mše je přístupná všem, i nevěřícím.

Putování je dlouhé cca 8 km na Zelenou horu a zpět také 8 km. Jdeme kopcovitým terénem i po silnici, vhodné jsou pevné boty. Jdeme za každého počasí, pouze při vytrvalém dešti pojedeme velkou část cesty auty, do poutního kostela dojdeme posledních 800 m od Zámku Žďár. V případě pohybového omezení nebo obav, že trasu neujdete, lze cestu absolvovat autem a s pěší skupinou se sejít až na místě.

Po mši si kostel prohlédneme, jde o geniální stavbu architekta Jana Blažeje Santiniho.

V případě zájmu o duchovní program můžeme během pobytu zařadit společnou modlitbu růžence, přede mší domluvím s knězem možnost svátosti smíření.

V neděli nás čeká bubenický workshop s naším kamarádem Václavem. Připravte se na přísun energie a radosti!

Účast na všech částech pobytu je volitelná/dobrovolná. Budete-li chtít spíše odpočívat, lze zůstat na základně; budete-li potřebovat být sami, můžete jít do lesa nebo se s knihou uvelebit na pokoji.

Ubytování je ve vícelůžkových pokojích s koupelnou a WC.

Turistická základna leží na konci vesnice Sklené u Fryšavy (pozor! nezaměnit za Sklené nad Oslavou), u louky a v blízkosti lesa.

Stravování začíná páteční večeří, v sobotu bude snídaně, lehčí oběd, večeře, v neděli končíme snídaní; po celou dobu pobytu bude k dispozici čaj, káva, sušenky.

Program vede Zdena Volavá a Jana Horáková.

Cena víkendu: 3.300 Kč

pro členy Dlouhé cesty: 2.950 Kč

Cena obsahuje ubytování vč. ubytovacího poplatku, stravování, program. 

V ceně není doprava, účastníci ji zajišťují sami. Na místě je možnost bezplatného parkování. Přihlášené pomůžeme propojit, aby se podělili o náklady na sdílenou jízdu autem.

PŘIHLÁŠKA NA POBYT

 

S dětmi a teenagery se o smrti nemluví, a mělo by!

"Proč na nás všichni zapomenou, když někdo umře? Každý se snaží pomáhat malým dětem a rodičům, ale co my? Na nás snad nezáleží?" z knihy Slon v pokoji Earla A. Grollmana, o tom, že žáci druhého stupně a studenti středních škol jsou opomenutými truchlícími.

 
Dovoluji si vám nabídnout preventivní program pro vaše studenty v rámci předmětu Výchova k občanství, Výchova ke zdraví nebo jiného.
 

BAVME SE O SMRTI VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH

 
Program se týká umírání a smrti, které se v průběhu studia dotkne až poloviny žáků/studentů (nejčastěji zemře prarodič), ale ve škole s nimi k tématu nikdo nehovoří.
Podle průzkumu Je smrt školou povinná?, který v roce 2021 udělala organizace Cesta domů, si téměř třičtvrtě učitelů myslí, že by se o tématu smrti mělo ve školách hovořit, a polovina z nich se setkala s nutností řešit situaci spojenou s úmrtím v rodině studenta, ale i smrtí někoho z prostředí školy.
 
Téma smrti se týká všech lidí, i těch mladých, o čemž svědčí každodenní život kolem nás. Média úmrtí přinesou do našich domovů prostřednictvím televize, internetu, sociálních sítí, ale už neodpoví na některé otázky, které shlédnutím a přečtením různých událostí vyvstanou.
 
Pojďme se bavit o tom, co děti a dospívající k tématu smrti napadá a na co jim nikdo neodpovídá.
 
Cíl programu je seznámit žáky/studenty:
 • s tím, že život má svůj začátek a konec
 • co to je truchlení
 • jak se mě dotýká úmrtí někoho blízkého
 • kde hledat podporu a pomoc

Program trvá 2 vyučovací hodiny a je určený pro jednu třídu. Obsahuje diskusi a náměty k přemýšlení.

Semináři může být přítomen učitel a další osoby, jsou-li na škole jejich pozice, jako je sociální pedagog, školní psycholog.

Cena: 2.500 Kč
cena je konečná pro školy v okrese Žďár nad Sázavou

Pro ostatní okresy (kraje) připočítáváme cestovné 10 Kč/km.

Kontakt pro přihlašování: volava.dlouhacesta@gmail.com

Do přihlášky uveďte počet žáků/studentů a jakou vyučovací dobu preferujete (např. první dvě vyuč. hodiny, odpolední vyučování apod.). Po přihlášení vás kontaktuji pro domluvení termínu a zjištění specifik třídy.

Program vede odborná poradkyně pro pozůstalé. Zdenka Volavá, vystudovala sociální pedagogiku na MU v Brně, rekreologii na UP v Olomouci, učila na univerzitě a na střední škole, má praxi ve vedení táborů, včetně tábora pro pozůstalé děti. Je pozůstalou matkou, má certifikát Poradce pro pozůstalé, školí vyšetřovatele trestných činů, IZS i odborníky na paliativní péči.