Podpůrné projekty

Prázdná kolébka
Vědomý zármutek
Barevný anděl
Svépomocná setkání a pobyty
Zapalme svíčku
Nejste sami
Divadlo a Výstava

Prázdná kolébka  je projekt,  jehož cílem je podpora a pomoc rodičům (a blízkým příbuzným), kterým zemřelo miminko před porodem, při porodu  nebo krátce po něm.

V rámci projektu dlouhodobě iniciujeme osvětu odborné veřejnosti.

Všechny podpůrné informace a vzpomínkovou část najdete na:

www.prazdnakolebka.cz

 

Vědomý zármutek - citlivé propojení profesionální podpory a laického sdílení

Pokud jste v rodině prožili událost ztráty dítěte (od perinatálního období až do dospělého věku), jste rodičem, sourozencem či prarodičem dítěte a máte bydliště na území Prahy (nemusí být trvalé), můžete být podpořeni v ojedinělém projektu Vědomý zármutek.

Jedná se o komplexní několikaměsíční podporu, která zahrnuje kombinaci skupinových setkání a individuálních konzultací či terapií.

Přihlášky do 3. běhu příjmáme do 30. května 2020. 

Další informace na www.vedomyzarmutek.cz.


Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropského sociálního fondu EU.

Barevný anděl  je projekt, ve kterém podporujeme pozůstalé sourozence. Přispíváme k proměně sourozeneckých pokojíčků - prostředí, ve kterém sourozenci žili společně a které tuto smutnou událost připomíná. Smyslem projektu je nejen proměna samotná, ale i udržení vzájemné komunikace mezi sourozenci a rodiči.

Na proměnu pokojíku poskytujeme  částku až 30.000 Kč. Částka může být využita např. na novou malbu, nábytek či jiné vybavení.  

        Podmínky k účasti v projektu:

 • Věkový limit žijícího sourozence 3 - 18 let
 • Doba od úmrtí sourozence 1 měsíc až 3 roky
 • Sourozenci žili v době úmrtí ve společné domácnosti
 • Členství v DC

Pokud máte o podporu zájem, prosíme zaslat elektronický dotazník Barevný anděl.

 

 

Svépomocná setkání jsou půldenní setkání pozůstalých rodičů, sourozenců či dalších blízkých. Probíhají v průběhu roku na různých místech České republiky.

Cílem svépomocných setkání je:

 • setkávání s lidmi, kteří se vyrovnávají se stejnou bolestnou zkušeností,
 • vzájemné sdílení prožitků, pocitů a uvolnění emocí,
 • poznání, že nejsme s touto bolestnou událostí sami,
 • načerpání energie a inspirace - co pomáhalo ostatním,
 • a mnohdy navázání nových přátelství.

Zároveň pořádáme samostatná svépomocná setkání pro rodiče z Prázdné kolébky.

Termíny a místa svépomocných setkání pro první polovinu roku 2020:
30.5. Černilov u Hradce Králové,  6.6. Plzeň, 7.6. České Budějovice, 13.6. Brno, 18.6. Ostrava, 20.6. Vrané nad Vltavou, 27.6. Praha, 17.7. Žďár nad Sázavou.

Na svépomocná setkání navazují svépomocné rekondiční pobytové víkendy. Probíhají 1-2x ročně a je v nich mnohem více prostoru a času na vzájemnou podporu. Vždy je připraven také doprovodný program (cvičení různých druhů, přednášky, arteterapie...).

Termín rekondičního víkendu v roce 2020: 18. - 20. září

Druhá neděle v prosinci je Světovým dnem památky zesnulých dětí. 

Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě, konají se otevřená setkání pozůstalých rodin, přátel a veřejnosti. Svíčky se zapalují obvykle v 19 hodin místního času a tvoří tak virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.

Dobrovolníci Dlouhé cesty a spřátelené organizace připravují a realizují v tento den vzpomínkové akce Zapalme svíčku na různých místech České republiky.  

Letos uctíme památku zesnulých dětí a mladých lidí v neděli 13. prosince 2020.

Místa a program vzpomínkových akcí budou včas zveřejněna na této stránce.

Děkujeme všem dobrovolníkům, přátelům, známým a příznivcům, kteří se podílí na tom, aby tento den byl důstojnou vzpomínkou na naše děti.

V rámci laické pomoci nabízíme koordinovanou podporu prostřednictvím dobrovolníků - laických poradců - rodičů či sourozenců s vlastní životní zkušeností. Spolupracujeme s dobrovolníky z celé ČR a v rámci projektu Nejste sami je propojujeme s novými rodiči.

Projekt Nejste sami je založen na principu sdílení vlastní zkušenosti s někým, kdo podobnou situaci prožil, zpracoval a žije dál smysluplný a plnohodnotný život. Do projektu je zapojeno 25 dobrovolníků – laických poradců -  z celé České republiky. Laičtí poradci jsou rodiče, kteří mají vlastní zkušenost s úmrtím dítěte v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny a pomáhají dalším pozůstalým rodičům. Všichni dobrovolníci procházejí speciálním školením, vstupními testy a pracují pod supervizí. Úkolem laických poradců je:

 • vyslechnout, soucítit a sdílet zármutek
 • pomoci pochopit zármutek a truchlení nad smrtí dítěte jako proces, který má své fáze a zákonitosti
 • poradit s praktickými záležitostmi 

 

 

Divadelní představení Budu všude kolem tebe vzniklo ve spolupráci s Divadlem Kampa. Čtyři pozůstalé maminky hrají ve čtyřech příbězích, které přibližují to, co všechno po ztrátě svých dětí prožívaly.

Hra není zdaleka jen o bolesti, zoufalství, smutku a slzách, ale také nabízí lásku, radost, smích a hlavně naději. Důležitou úlohou představení je otevření velikého tabu, kterým je v naší moderní společnosti smrt a ztráta dítěte. 

Výstavu Láskyplné vzpomínky  tvoří fotografie, malby, literární práce našich dětí. Jejím cílem není dojímat a vzbuzovat lítost. Chceme se s láskou podělit o to, co naše děti dělaly rády a dobře. A také připomenout, jak křehký může být i život dítěte...