Svépomocná setkání I. pol. 2023

Aktuality / Svépomocná setkání I. pol. 2023

Svépomocné setkání je podpůrný prostředek pro pozůstalé rodiče, které pojí podobná zkušenost. Setkání nabízí bezpečné a důvěrné prostředí pro sdílení svého zármutku i podporu sebe navzájem. Zveme rodiče, příp. i prarodiče a dospělé sourozence, ať už jdou na setkání poprvé nebo ho navštěvují opakovaně. Na setkání je přítomen laický poradce, který setkání vede a odborný garant (např. psycholog, poradce pro pozůstalé), který je nezávislým účastníkem. Jste zváni, bez ohledu na to, v jakém věku a z jaké příčiny Vaše dítě zemřelo.