Posílení kompetencí odborníků pro poskytování péče pozůstalým rodinám, ve kterých zemřelo dítě

Událost již byla ukončena, podívejte se na naše další události

Dlouhá cesta se stala řešitelem projektu, který má za cíl vzdělávat odborníky poskytující pozůstalostní péči rodinám, ve kterých zemřelo dítě. Tento projekt je financovaný z Nadace rodiny Vlčkových a zaměřuje se na organizace, jež poskytují dětskou paliativní péči. Součástí komplexní péče o rodiny, ve kterých žije dítě s život omezujícím nebo život ohrožujícím onemocněním, je i příprava na úmrtí dítěte, tedy pozůstalostní péče. V projektu zmapujeme formou dotazníkového šetření potřeby poskytovatelů pozůstalostní péče a následně sestavíme dvoudenní kurz reflektující vzdělávací potřeby profesionálů, kteří v dětské paliativě působí. První kurz bude zaměřený na odborníky, jež pracují s pozůstalými rodiči; druhý na ty, kteří pomáhají pozůstalým sourozencům. 

V těchto dnech probíhá oslovování organizací, které poskytují dětskou paliativní péči, ať už v hospicích, v domácím prostředí nebo v nemocnicích. V průběhu listopadu bude zájemcům projekt kopletně představen a rozeslány dotazníky.