Barevný anděl

Barevný anděl

Pomáháme změnit a rekonstruovat dětské pokojíčky sourozenců.

Na přestavbě se podílíme finančně a poradensky. Autorkou projektu je Jitka Ševčíková, která projekt vymyslela a jako první zrealizovala ve své domácnosti pro syna Péťu po smrti nejstaršího syna Jaromírka.


Cíle projektu: 

  • Podpora sourozenců zemřelých dětí - zahájení nové
    životní etapy bez sourozence
  • Podpora vzájemné komunikace v rodině

Podmínky k účasti v projektu:

  • Věkový limit dítěte 3 - 18 let
  • Doba od úmrtí sourozence 1 měsíc až 3 roky
  • Sourozenci žili v době úmrtí ve společné domácnosti
  • Členství v DCSmysl projektu:

Změnit prostředí kolem dítěte (nebo dospívajícího) a utužit vztah v rodině poznamenané úmrtím jiného dítěte v rodině. Skupina dětí, které přišly o sourozence, je znevýhodněná a opomíjená. Automaticky se předpokládá, že dítě se se ztrátou sourozence „nějak vyrovná", maximálně se mu věnuje dětský psycholog. V mnoha rodinách dochází k poruchám v komunikaci mezi rodiči navzájem, ale i mezi rodiči a dětmi. Ty kromě stesku po sourozenci začnou trpět přehnanou péčí nebo naopak ztrátou zájmu ze stran rodičů.

V rámci projektu se snažíme aktivně propojit účast dítěte a rodičů na společné práci - přeměně prostředí, ve kterém sourozenci žili společně a které tragédii připomíná. Motivovat dítě k aktivitě, která nastartuje život bez sourozence a přitom se naučit o situaci komunikovat.

Můžeme přispět částkou až 30.000,- Kč.

.

Elektronický dotazník BAREVNÝ ANDĚL pro rodiče - zájemce o proměnu dětského pokojíčku.
V samém závěru dotazníku nezapomeňte potvrdit, že "nejste robot".
Kopie vyplněného dotazníku přijde také na váš e-mail.
Pokud nemáte e-mailovou adresu, dotazník nepůjde odeslat (váš e-mail je povinný údaj). V tom případě kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu, viz níže.

.

Generální partner projektu:

.

Odborná garance projektu:

PhDr. Ilona Špaňhelová - FF UK, obor psychologie; psycholožka a supervizorka spolku Dlouhá cesta

Koordinátorka projektu:

Iveta Coufalíková, barevnyandel@dlouhacesta.cz,  tel. +420 731 520 330


Podpořte nás

Jak nás můžete podpořit?

S vděčností příjmáme jakoukoli finanční podporu, kterou lze poskytnout jednorázovým či pravidelně se opakujícím finančním příspěvkem.

Podpořit nás můžete i vaším členstvím.

Nakupujete-li často přes internet, zaregistrujte se na portále GIVT.cz a podpořte nás svými nákupy, za které neplatíte více.

Děkujeme!